Categories blog

Co to jest umowa leasingu

Leasing

Poprzez umowę rozumie się powstanie zobowiązania dla co najmniej dwóch stron umowy. Umowa leasingu również zawierana jest pomiędzy minimum dwiema stronami, czyli leasingodawcą i leasingobiorcą. Zawierana jest w formie pisemnej i tylko w tej formie wywiera skutki prawne. Poprzez umowę leasingu, finansujący przekazuje w użytkowanie przedmiot umowy. W zamian za prawo do korzystania z rzeczy, leasingobiorca zobowiązuje się płacić raty, czyli ponieść opłatę leasingową. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas.

Podmioty umowy leasingu

W umowie leasingu uczestniczą minimum dwa podmioty, leasingobiorca i leasingodawca. Osoba leasingodawcy, zwana także finansującym, jest właścicielem leasingowanego przedmiotu. Poprzez umowę leasingu finansujący oddaje w użytkowanie leasingobiorcy daną rzecz. Jest to umowa odpłatna. Drugim podmiotem jest leasingobiorca czyli użytkujący czy korzystający. Ten w zamian za przekazanie mu rzeczy w leasing zobowiązuje się ponieść opłatę leasingową, czyli inaczej płacić raty. Możemy także spotkać się z pojęciem trzeciego podmiotu umowy leasingu, czyli zbywającym. Jest to osoba od której leasingodawca nabywa prawo własności rzeczy. W ramach umowy leasingu finansujący musi przekazać również duplikat umowy ze zbywającym oraz wszelkie niezbędne dokumenty w ramach tej umowy.

Rodzaje umowy leasingu ze względu na liczbę stron

Tak jak mówiliśmy wyżej w umówię leasingu muszą uczestniczyć minimum dwa podmioty. W związku z tym może być ich tez więcej. Ze względy na ilość podmiotów biorących udział w umowie leasingu wyróżnia się leasing bezpośredni oraz leasing pośredni.

Umowa leasingu bezpośredniego

Z umową leasingu bezpośredniego spotykamy się wtedy gdy do transakcji dochodzi bezpośrednio pomiędzy producentem rzeczy, a Leasingobiorcą.

Umowa leasingu pośredniego

Umowa leasingu pośredniego występuje wtedy kiedy poza producentem rzeczy Leasingobiorcą w transakcji bierze udział także socjalna firma leasingowa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *