Categories blog

Do czego potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach to bardzo ważny dokument w wielu sytuacjach, który wystawiany jest przede wszystkim osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Dzięki niemu możemy uzyskać wiele świadczeń oraz uporać się z różnymi sprawami urzędowymi. Jest to również podstawowy dowód na to, że jesteśmy zatrudnieni i otrzymujemy stały, regularny dochód. Dokument ten jest wystawiany na wniosek pracownika w takich sytuacjach jak np. potrzeba otrzymania kredytu. Świadczy on również o tym czy jesteśmy wypłacalnymi i wiarygodnymi klientami i czy sprostamy zobowiązaniu, o którego otrzymanie się staramy.

 

Dlaczego zaświadczenie o zarobkach jest ważne?

 

Dokument taki jak zaświadczenie o zarobkach to niezbędna rzecz jeżeli staramy się o wizę. Również kiedy potrzebujemy zgłosić się do projektu unijnego lub składamy wniosek o różnego rodzaju dotacje, powinniśmy wyposażyć się w konkretne zaświadczenie poświadczające, że nasze zarobki są i jakie one są. Dzięki posiadaniu zaświadczenia możemy korzystać z przysługujących nam świadczeń w kwotach zależnych od naszych dochodów.

 

W Internecie znajdziemy dużo wzorów wniosków, które musimy wypełnić aby uzyskać stosowne zaświadczenie. Każdy wnioskodawca musi wypełnić je osobiście i złożyć podpis. Jest to obligatoryjne, ponieważ wiąże się z udostępnieniem danych osobowych pracownika, które przetwarzane są przez jego pracodawcę.

 

Zaświadczenie o zarobkach jest ważne przez miesiąc lub dwa w zależności od tego na jaki okres zostało wystawione. Może być ono wystawione również dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, która daje mniej przywilejów pracowniczych. Wówczas pracodawca musi określić jaką pracę wykonał pracownik oraz okres przez jaki to robił. Wówczas często podaje się okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Po co wystawia się zaświadczenie o zarobkach?

 

Stosowne zaświadczenia mają uzasadnienie w przypadkach, w których musimy udowodnić w jakim miejscu pracujemy i jakie kwoty zarabiamy. Są to szczególnie sytuacje, w których ubiegamy się o kredyt hipoteczny, kiedy bank musi sprawdzić naszą zdolność kredytową. Ma ono również swoją zasadność w momencie, gdy kupujemy jakieś produkty na raty. Również gdy staramy się o przedszkole dla naszej pociechy często wymagane jest przedstawienie zaświadczenie, które pozwoli określić czy będziemy regularnymi płatnikami czesnego.

 

Zaświadczenie można uzyskać na dwa sposoby. Jeżeli staramy się o takie, które obejmuje kilka lat, np. kiedy ubiegamy się o świadczenie emerytalne, wówczas wystawia nam je ZUS. Zaświadczenie, które obejmuje kilka ostatnich miesięcy i jest najbardziej aktualne wystawiane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika złożony osobiście i podpisany. W pierwszym przypadku ciekawa jest sytuacja, gdy firma jest w trakcie likwidacji. Wówczas powinniśmy zgłosić się po wniosek do syndyku lub likwidatora, który wystawi stosowne zaświadczenie, którego potrzebujemy do załatwienia swoich spraw, szczególnie związanych ze świadczeniami należnymi na podstawie przepracowanych lat.

 

Jakie dane są niezbędne do wystawienia zaświadczenia?

 

Na zaświadczeniu powinny widnieć dane osobowe pracownika, który je otrzymuje na swoje potrzeby. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala to sprawdzić prawdziwość zaświadczenia i zawartych na nim parametrów. Powinno być również określone miejsce zatrudnienia oraz kwota wynagrodzenia podana brutto, czyli razem z podatkiem. Aby dokument był ważny musi posiadać dwa niezbędne elementy: podpis pracodawcy oraz jego pieczątka.

 

Wystawienie zaświadczenia jest obowiązkiem pracodawcy, w przeciwnym wypadku może on odpowiadać za celowe działanie na szkodę wnioskującego pracownika. W każdej firmie procedura wystawiania dokumentu może wyglądać nieco inaczej, dlatego warto zapoznać się z regulaminem firmy, w którym powinny być zawarte wszystkie niezbędne informacje do uzyskania przez pracownika potrzebnej dokumentacji. Zaświadczenie jest nielimitowane, oznacza to, że pracownik może poprosić o wystawienie go co miesiąc jeżeli zachodzi u niego taka potrzeba i pracodawca za każdym razem musi je wystawić. Powinniśmy być świadomi, że zaświadczenie o zarobkach to przede wszystkim dowód naszej wypłacalności ze zobowiązań, dlatego banki oraz instytucje finansowe mogą wymagać od nas takich dokumentów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *