Categories blog

Jak rozliczyć się z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu frankowego?

Kredyty we frankach szwajcarskich były niezwykle często zaciągane w latach 90. oraz na początku 2000. Na ich popularność z pewnością wpłynęły łatwe procedury oraz atrakcyjne warunki udzielania zobowiązania. Zmiany zachodzące na rynku finansowym sprawiły, że stały się prawdziwym obciążeniem. Jak sobie z nimi poradzić, stosując unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Kto pomoże w przeprowadzeniu unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest procedurą sądową, która wymaga szeregu przygotowań oraz właściwego podejścia do wielu istotnych kwestii. Niezalecane jest samodzielne wytaczania powództwa przeciw bankowi, ponieważ może bardzo szybko zakończyć się to fiaskiem. Efektywne unieważnienie umowy kredytu frankowego jest możliwe z KancelariaKredytobiorcy.pl z Wrocławia. Decydując się na pomoc prawników, warto wybrać tych, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta, jak i posiadają szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących sporów finansowych, powództw przeciw bankom czy stricte w zakresie kredytów frankowych.

Praca kancelarii zazwyczaj opiera się na analizie dostarczonych przez klienta dokumentów. Następnie sporządzane jest pismo reklamacyjne do banku, które w większości przypadków jest odrzucane przez instytucję. Kolejnym krokiem jest sądowy pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego z powodu zawarcia w nim klauzul abuzywnych. Prawnicy mają prawo do pełnomocnictwa oraz reprezentowania swoich klientów na każdym etapie sprawy.

Jakie skutki niesie unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Wygranie sprawy sądowej o unieważnienie kredytu frankowego skutkuje prawnym uznaniem, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą nigdy nie została zawarta, a jej zapisy nie obowiązywały w świetle prawa. Takie założenie związane jest z koniecznością dokonania rozliczeń pomiędzy bankiem oraz kredytobiorcą tak, aby wzajemne saldo wynosiło zero. Instytucja zwraca wszelkie środki, które zostały wniesione w formie rat kapitałowych, odsetek oraz prowizji i innych opłat, z kolei frankowicz ma obowiązek oddania do banku kwoty, którą uzyskał w dniu uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz. Rozliczenia te mogą być dokonane na podstawie teorii dwóch kondykcji, jak i salda. Zasadę ich działania umówimy poniżej. Warto jednak wspomnieć, że w unieważnienie umowy kredytowej skutkuje także tym, że wszelkie zabezpieczenia spłaty kredytu, np. hipoteka, stają się automatycznie nieważne, niewymagane jest wniesienie odrębnego powództwa w tej kwestii.

Jakie są możliwości rozliczenia się z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej?

Rozliczenia z bankiem po unieważnienie umowy frankowej mogą być korzystniejsze dla frankowicza lub instytucji finansowej. Zastosowanie teorii dwóch kondykcji uważane jest za lepsze dla kredytobiorcy i to do jej wykorzystania przychyla się większość sądów w swoich wyrokach oraz orzeczeniach. Zgodnie z zasadami każda ze stron ma odrębne roszczenia. Zwycięstwo w sprawie o unieważnienie kredytu bankowego jest równoznaczne z odzyskaniem środków wpłaconych do banku. Instytucja finansowa w celu dochodzenia swoich roszczeń musi wytoczyć odrębne powództwo. W przypadku zastosowania teorii salda wzajemne żądania są kompensowane i strona mniej zubożała zwraca drugiej nadwyżkę środków finansowych, które uzyskała w czasie trwania umowy. Są one natychmiast wymagalne. Zazwyczaj stroną, która musi uiścić środki jest frankowicz (ma to miejsce, gdy wpłacił do banku mniej niż 50% kwoty zobowiązania widniejącej na umowie). Zwolennicy tej teorii twierdzą jednak, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego trzeba dążyć do zachowania równowagi pomiędzy stronami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *