Categories blog

Komu zlecić przygotowywanie i negocjowanie umów?

Umowę zdefiniować można jako zgodne i jawne porozumienie dwóch lub więcej stron, które ma na celu określenie ich wzajemnych praw i obowiązków. Może być zawarta pomiędzy osobami prywatnymi, jak i firmami. Kwestie związane z nią uregulowane są prawnie przez prawo umów.

Kto powinien zająć się przygotowywaniem i negocjowaniem umów?

Kwestia związana z umowami pomiędzy instytucjami czy firmami bardzo często bywa skomplikowana i wymaga specjalistycznej pomocy. Wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystanie pomocy prawnej w tym zakresie. Prawo umów wchodzi w zakres usług Kancelarii KRS z Katowic, która może pomóc także firmom spoza Śląska. Prawnicy zajmują się m.in. przygotowywaniem i negocjowaniem umów, ale także ich analizowaniem oraz opiniowaniem. Niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorcy powinno być poznanie ryzyka związanego z podpisaniem konkretnego kontraktu. Decydując się na wybór specjalistów, warto wziąć pod uwagę aspekty takie jak wiarygodność oraz rzetelność wykonywanych działań. Dobrze, aby mieli oni doświadczenie w prowadzaniu tego typu spraw. Korzystając z usług konkretnego prawnika, warto zwrócić uwagę na jego zdolności interpersonalne, komunikatywne. Oprócz tego bardzo ważna jest cierpliwość w tłumaczeniu kwestii związnych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów. Samodzielne zajmowanie się tymi sprawami przez przedsiębiorcę może być źródłem wielu problemów nie tylko prawnych, ale i finansowych.

Na czym polega przygotowywanie i negocjowanie umów?

Kancelarie prawne, np. wcześniej wspominana Kancelaria KRS, bardzo często zajmują się sporządzaniem umów. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie zgodnego z prawem dokumentu, który będzie nie tylko obowiązywał w pełnym zakresie (zapisy umów, które nie są zgodne z prawem, nie działają), ale i w pełni ochroni podpisującą kontrakt stronę. Prawnicy sporządzają projekty dokumentów we współpracy ze swoim klientem, by zawrzeć w nich wszystkie ważne dla niego zapisy. Bardzo często sporządzają oni umowy związane ze sprzedażą, zatrudnieniem, spedycją, a także z: najmem, dzierżawą, pożyczką, dostawą, robotami budowlanymi, przewozem krajowym oraz międzynarodowym czy franczyzą. Aby zawierany kontrakt był zadowalający dla obydwóch stron, bardzo często konieczne jest negocjowanie go. Nie wszyscy przedsiębiorcy są dobrymi negocjatorami, dlatego warto zatrudnić wykwalifikowanego specjalistę, który nie tylko opracuje korzystny dla swojego klienta kontrakt, ale i osiągnie konsensus, by druga strona zgodziła się na stawiane warunki.

Na czym polega analizowane i opiniowanie umów przez prawnika?

Jak powiedziano wcześniej, zadaniem prawników jest nie tylko sporządzenie nowych umów, ale i analizowanie dokumentów dostarczonych przez klientów. Ważne są w nich nie tylko zapisy związane z korzyściami dla klienta, ale także poprawność zgodna z wymaganiami formalno-prawnymi i gwarancja, że w przypadku jakichkolwiek sporów nie dojdzie do szkodliwych nadużyć czy naginania mniej jasnych zapisów umowy dla osiągnięcia własnych celów. Wszelkie paragrafy powinny być jasne i zrozumiałe dla obydwóch stron oraz jednoznaczne. W wielu przypadkach prawnicy nie tylko analizują umowy, ale i mają prawo do wprowadzania w nich zmian, które będą korzystniejsze dla klienta, ale wciąż zgodne z obowiązującym prawem.

Formy rozliczania z prawnikiem za przygotowywanie i negocjowanie umów

Firmy decydując się na współpracę z kancelarią prawną, mogą wybrać różne formy rozliczania się. Gdy potrzebna jest jedynie doraźna pomoc w zakresie przygotowywania, negocjowania umów czy ich analizy rozliczyć można się godzinowo, za czas, który prawnik faktycznie poświęcił na zajęcie się daną sprawą. Dla spraw, których czas realizacji jest trudny do określenia można zastosować stawkę godzinową z ograniczeniem budżetu, po którego przekroczeniu prace będą wykonywane nieodpłatnie. W przypadku ciągłego korzystania z pomocy kancelarii, nie tylko w zakresie umów, ale i innych spraw, dobrym pomysłem może być kwota miesięczna. W tym przypadku firma ponosi stały comiesięczny wydatek związany z wynagrodzeniem prawnika. Niektóre z przedsiębiorstw mogą zdecydować się także na rozliczenie ryczałtowo-godzinowe, czyli abonamentowe z określoną liczbą godzin do wykorzystania w danym miesiącu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *