Categories blog

Który kredyt wybrać ?

KREDYT

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu1.

POPULARNE KREDYTY JAKIE MOŻE WZIĄĆ OSOBA PRYWATNA:

1. KREDYT GOTÓWKOWY

Umowa kredytu gotówkowego zakłada przekazanie kredytobiorcy gotówki. Umowa kredytu gotówkowego nie definiuje celu, na który jest wzięta. Kredytobiorca nie musi zatem wskazywać celu, na który ma zamiar przeznaczyć gotówkę pochodzącą z kredytu gotówkowego.

2. KREDYT BEZGOTÓWKOWY

Kredytu bezgotówkowego zakłada przelanie na konto kredytobiorcy kwoty kredytu. Poza sposobem przekazania środków nie różni się niczym od kredytu gotówkowego. Ze względu na obrót bezgotówkowy jest jednak bezpieczniejszą formą.

3. KREDYT HIPOTECZNY

Ma z góry określony cel. Kredyt hipoteczny otrzymamy na sfinansowanie zakupu nieruchomości mieszkalnej. Jest kredytem długoterminowym. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku, z którego bierzemy kredyt.

4. KREDYT BUDOWLANO – HIPOTECZNY

Ma z góry określony cel. Kredyt hipoteczny otrzymamy na sfinansowanie budowy nieruchomości mieszkalnej. Jest kredytem długoterminowym. Zabezpieczeniem kredytu również jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku, z którego bierzemy kredyt.

5. KREDYT KONSUMPCYJNY

Specjalny typ kredytu, który opiewa najczęściej na kwoty kilku – kilkunastu tysięcy złotych. Przeznaczany jest głównie na wydatki i potrzeby bieżące np. zakup sprzętu RTV, remont mieszkania, zakup samochodu. Gwarancją spłaty kredytu są dochody kredytobiorcy. Przy tym rodzaju kredytu pieniądze często nie trafiają do rąk kredytobiorcy, a bezpośrednio do osoby bądź firmy sprzedającej usługę czy produkt.

6. KREDYT INWESTYCYJNY

Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt przeznaczany na inwestycje mające na celu powiększenie majątku kredytobiorcy, np. zakup akcji.

7. KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kredyt ten ma na celu konsolidację zobowiązań tzn. połączenie kilku kredytów w jeden. Szczególnie przydatny dla osób, które zaciągnęły kilka kredytów, których łączna rata jest na tyle wysoka, że nie są w stanie spłacać wszystkich zobowiązań. W takim przypadku ratunkiem jest właśnie kredyt konsolidacyjny. Polega on na połączeniu kilku kredytów w jeden. Dzięki temu połączeniu powstaje jeden kredyt i obniżona zostaje miesięczna kwota raty ( jedna rata nowego kredytu jest znacznie mniejsza niż suma kilku odrębnych kredytów). Nie ma znaczenia też na co został zaciągnięty dany kredyt. Kredytem konsolidacyjnym można bowiem połączyć kilka różnych kredytów niezależnie od tego czego dotyczą.

8. KREDYT ODNAWIALNY

Kredyt ten dotyczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jest to stale dostępna linia kredytowa. Środki pochodzące z kredytu odnawialnego mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Kredyt odnawialny nie daje możliwości zrobienia na koncie debetu, natomiast powiększa saldo dostępnych na rachunku bankowym środków.

9. KREDYT REFINANSOWY

Najczęściej dotyczy kredytu hipotecznego. Ma na celu przeniesienie kredytu z jednego banku do innego, aby w ten sposób polepszyć warunki kredytowania czyli głównie obniżyć kwotę kredytu.

1 Art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *