Categories blog

Leasing samochodowy a kredyt samochodowy

Umowa leasingu

Przez leasing rozumiemy oddanie prawa do użytkowania rzeczy. Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. Przystępując do umowy leasingu nie sprzedajemy prawa własności, a jedynie prawo do użytkowania z danej rzeczy. Umowa leasingu wyróżnia trzy podmioty biorące udział w transakcji. Pierwsze dwa, czyli leasingodawca i leasingobiorca, występują zawsze. Trzeci podmiot, czyli zbywający, może ale nie musi być stroną transakcji. Leasingodawca, czyli właściciel rzeczy, który nie sprzedaje jej, a jedynie oddaje w użytkowanie innej osobie. Leasingobiorca, czyli podmiot, który korzysta z danej rzeczy, będącej przedmiotem umowy leasingu. Osoba, na którą przeniesiono prawo korzystania z rzeczy zobowiązuje się w zamian do poniesienia opłaty leasingowej. Opłaty leasingowe można porównać do spłaty rat kredytu. Możemy także wyróżnić trzeci podmiot, czyli zbywającego. Jest to podmiot, który jest wytwórcą rzeczy.

Co to jest leasing samochodowy

Leasing samochodowy charakteryzuje się tym, że przedmiotem umowy leasingu, jak sama nazwa wskazuje jest samochód. Leasingobiorca zawierając umowę leasingu otrzymuje prawo do użytkowania samochodu, którego właścicielem jest leasingodawca.

Kredyt samochodowy

Poprzez umowę kredytu (na ten temat przeczytasz więcej tu) bank zobowiązuje się przekazać w użytkowanie kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Umowa kredytu musi określać m.in. cel, na który kredyt zostaje udzielony. Może to być np. zakup samochodu. W tej sytuacji kredytobiorca nie otrzymuje do ręki pieniędzy. Kwota, którą określa umowa kredytu zostaje bezpośrednio przekazana do sprzedawcy samochodu.

Leasing samochodowy a kredyt samochodowy

Raty leasingu samochodowego możemy dopasować do swoich możliwości finansowych.Działa to w ten sposób, że im większa kwota ostatecznej opłaty za przedmiot, tym niższe miesięczne raty. Jeśli obecnie nasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza, możemy wybrać minimalne raty, a wtedy ostateczna cena zakupu samochodu będzie wyższa.I odwrotnie. W przypadku kredytu samochodowego rata kredytu jest stała i zależy przede wszystkim od ceny samochodu. Nie możemy dowolnie kształtować jej wysokości.

Wysokość opłaty początkowej w przypadku umowy leasingu wpływa tylko na wysokość miesięcznych opłat, bez wpływu na koszty finansowania leasingu. Oprocentowanie kredytu uzależnione jest natomiast także od wysokości wkłady własnego. Im mniej środków mamy tym raty będą wyższe.

W osobie leasingobiorcy spotykamy najczęściej przedsiębiorcę. To wszystko ze względu na wysokość podatków i opłat. Ta forma kredytowania jest znacznie korzystniejsza dla przedsiębiorcy aniżeli dla osoby prywatnej.

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *