Categories blog

Prywatna bankowość

Segmentacja klientów

Banki aby dopasować swoje usługi finansowe i produkty muszą nie tylko analizować potrzeby klientów, ale także dokonać ich podziału na indywidualne grupy. Wśród klientów indywidualnych banku wyróżniamy, pierwszą grupę jaką są klienci powszechni czy też masowi. Jest to najliczniejsza grupa wśród klientów indywidualnych. Dochody klientów powszechnych są niskie bądź średnie. Ich oczekiwania nie są wygórowane, bowiem korzystają oni z najpopularniejszych i dobrze znanych na przestrzeni lat produktów finansowych banku. Drugą grupą klientów indywidualnych, są klienci średniozamożni. Ich dochody oraz wymagania w stosunku do banku są znacznie wyższe. Korzystają oni z pełnej gamy produktów, jakie oferują banki. Ostatnią grupą, są klienci indywidualni bardzo zamożni, którzy posiadają bardzo duże dochody.

Klienci zamożni

Klienci bardzo zamożni są dla banku klientami bardzo opłacalnymi. Jednakże powierzając komuś nawet część swoich pieniędzy oczekują oni czegoś w zamian.  Banki aby sprostać oczekiwaniom zamożnych klientów muszą zaoferować im coś czego nie otrzyma pierwszy lepszy klient. Takie osoby nie są bowiem zainteresowane standardowymi rozwiązaniami i ofertą standardową, dostępną dla każdego. Banki muszą zaoferować im nie tylko produkty dopasowane do ich potrzeb ale także zapewnić indywidualna obsługę, a nawet prywatnego doradcę.

Do grono klientów zamożnych należą przede wszystkim osoby o bardzo dużych dochodach. Jednak to nie wszyscy, którzy mogą poszczycić się tym tytułem. Do tego grona zaliczamy także osoby publiczne, które cieszą się dużym prestiżem czy kolejne pokolenia wywodzące się z rodzin arystokratycznych.

Prywatna bankowość

Do obsługi klienta bardzo zamożnego nie ma zastosowania standardowa oferta banku. Dla tej grupy przeznaczona jest prywatna bankowość. Bank traktuje takich klientów w sposób prestiżowy, oferując im zindywidualizowane produkty, obsługując kompleksowo oraz zapewniając indywidualna opiekę doradcy. Poza tym, że prywatna bankowość oznacza indywidualna ofertę i kompleksowy zakres usług, daje także klientowi zamożnemu możliwość wyboru spoza oferty danego banku. Wszystko po to aby nie tracić tak dochodowego klienta, bank pozwala mu na korzystanie ze wszystkim możliwych produktów dostępnych nie tylko w ich banku, ale i na rynku w ogóle.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź tu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *