Categories Finanse

Alimenty na byłego małżonka – jak długo się je płaci?

Warto pamiętać, że sprawa rozwodowa może zakończyć się nie tylko koniecznością opłacania alimentów na rzecz dziecka, ale też na byłego współmałżonka. Kluczowe pytania, jakie mogą się w związku z tą kwestią pojawić, to: z jakiego powodu takie alimenty mogą zostać zasądzone? Jak długo trzeba je płacić? Odpowiedzi na nie znaleźć można poniżej.

Kiedy zasądza się alimenty na byłego współmałżonka?

Małżonek ponoszący całkowitą lub częściową winę za rozpad małżeństwa może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka, który nie był lub również był winny, pod warunkiem, że znajduje się on w ciężkie sytuacji materialnej.

Co ważne, osoba, która poniosła winę za rozpad małżeństwa, nie może żądać alimentów od byłego współmałżonka, u którego takiej winy nie stwierdzono. Alimenty są również możliwe, jeśli żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Ich kwota zależy od potrzeb byłego małżonka, na rzecz którego zasądzane są alimenty, ale także od dochodów strony, która ma rzeczone alimenty płacić. Z tego względu w przypadku osób bardzo bogatych takie alimenty bywają niezwykle wysokie.

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłego współmałżonka?

Alimenty na byłego współmałżonka należy płacić do 5 lat po rozwodzie lub do momentu wejścia przez niego w nowy związek małżeński, jeśli nastąpi to przed upływem wspomnianych 5 lat. Trzeba natomiast wiedzieć, że, jeśli minęło 5 lat, a były małżonek nie wszedł w tym czasie w nowy związek małżeński, obowiązek opłacania alimentów może być przez sąd przedłużony.

Zdarza się to jednak jedynie w szczególnych okolicznościach, na przykład wtedy, kiedy współmałżonek z powodu choroby, wypadku czy ciężkiej niepełnosprawności nie jest w stanie pracować i samodzielnie osiągać dochodów niezbędnych do godziwej egzystencji.

Co ciekawe, alimenty mogą być zasądzane nie tylko w przypadku rozwodu, ale również separacji. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku alimentów z uwagi na separację nie występuje okres 5 lat, po którym nie trzeba już rzeczonych alimentów płacić – są one przyznawane bezterminowo na cały okres separacji.

W sprawach alimentacyjnych, ale też ogółem rozwodowych, szczególnie tych, w których występuje konflikt i niezgoda w zakresie tego, kto jest winny rozpadu małżeństwa, pomoże kancelaria prawna Kraków. Warto skorzystać z możliwości zatrudnienia przedstawiciela, który będzie reprezentował nas przed sądem, ponieważ nie tylko potencjalnie możemy liczyć w ten sposób na korzystniejsze dla nas wyniki sprawy, ale też będzie się ona wiązała z mniejszymi nerwami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *