Bank ogłosił upadłość – co z moimi pieniędzmi?

Bank ogłosił upadłość – co z moimi pieniędzmi?

Wiele osób decyduje się na otwarcie rachunku bankowego ponieważ chce zapewnić bezpieczeństwo swoim pieniądzom. Nie można jednak wykluczyć, że nie dojdzie do upadłości banku. Pojawia się więc pytanie, czy w takiej sytuacji zgromadzone na koncie środki zostaną prze nas stracone?

Sytuacja, że utracimy wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym jest niemożliwa. Depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście ochronie podlegają tylko te depozyty, które zostały ulokowane na rachunkach prowadzonych przez działające w Polsce banki spółdzielcze i komercyjne. Gwarancją objęte są depozyty w złotówkach i w walutach obcych. Na zwrot depozytów nie mogą liczyć klienci Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-rozliczeniowych i parabanków.

Kredyt konsumpcyjny https://habzafinanse.com.pl/kredyt-konsumpcyjny/ sposobem na przejściowe problemy finansowe.

Czy Bankowy Fundusz gwarancyjny zwróci mi wszystkie środki?

W chwili obecnej klienci mogą liczyć na zwrot depozytów do wysokości stu tysięcy euro. Dotyczy to osób, które zgromadziły środki na rachunkach bieżących, lokatach bankowych oraz na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Jeżeli dysponujemy kwotą wyższą niż sto tysięcy euro i chcemy ją umieścić na przykład na lokacie, to warto założyć kilka lokat. Suma na każdej z nich nie powinna przekraczać wspomnianych stu tysięcy euro.

Jeżeli nie jesteśmy jedynymi właścicielami konta, to drugi właściciel również otrzyma kwotę gwarantowaną.

Osoby, które złożyły w depozyt więcej niż kwotę stu tysięcy euro chcąc je odzyskać mogą ubiegać się o ich zwrot drogą postępowania upadłościowego.

Kiedy nastąpi wypłata środków?

Kiedy nastąpi zawieszenie działalności banku i ogłoszona zostanie jego upadłość, wypłata depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny następuje w ciągu dwudziestu dni. W szczególnych przypadkach wypłata środków może nastąpić w ciągu trzydziestu dni. Zgodę na dłuższy termin musi jednak wyrazić Komisja Nadzoru Bankowego. Liczy się tylko dni robocze. Na odbiór środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mamy pięć lat. Po upływie pięciu lat następuje przedawnienie naszych roszczeń.

Zobacz także https://habzafinanse.com.pl/kredyt-konsumpcyjny/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *