Jak poprawić scoring kredytowy?

Zaciąganie kredytów i pożyczek to procedura, przez którą przebrnąć musi wielu z nas. Bank przed wydaniem pozytywnej decyzji kredytowej dokładnie sprawdza potencjalnego kredytobiorcę, a do oceny ryzyka braku spłaty zobowiązania używany jest scoring kredytowy. Czym jest? Jak można go podwyższyć? Czy można go samodzielnie zbadać? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Czym jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy jest punktową skalą, w której ocenia się ryzyko wystąpienia braku spłaty zobowiązania przez potencjalnego kredytobiorcę na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy. Stanowi składową podstawy wydania decyzji dotyczącej udzielenia kredytu, tuż obok wiarygodności kredytowej oraz historii związanej ze spłatą poprzednich zobowiązań. Im wyższy scoring, tym większe prawdopodobieństwo, że zadłużenie zostanie spłacone w terminie. Zazwyczaj ocena ustalana jest na podstawie z góry założonych przez daną instytucję czynników. Zaliczyć można do nich m.in.: miesięczne dochody, rodzaj zatrudnienia, wykonywany zawód, wykształcenie, wiek czy stan cywilny. Dodatkowo punktowane mogą być: brak osób na utrzymaniu, wykupione ubezpieczenie na życie, wysokie saldo rachunków bankowych, nieposiadanie dodatkowych zobowiązań finansowych czy referencje bankowe. Choć dla wielu osób to to samo, scoring kredytowy nie jest pojęciem tożsamym ze zdolnością kredytową, o której więcej informacji znaleźć można tutaj: https://pogotowie-kredytowe.pl/kategoria/zdonosc-kredytowa/.

Jak poprawić scoring kredytowy?

Przed rozpoczęciem starań o udzielenie potyczki lub kredytu wiele osób stara się podwyższyć swój scoring kredytowy, poprzez zmianę sytuacji życiowej. Dobrym sposobem na wzrost szans na zdobycie finansowania jest brak innych zobowiązań finansowych (zarówno w bankach, jak i firmach pożyczkowych oraz parabankach), nieutrzymywanie innych osób, a także zgromadzenie oszczędności na koncie. Dodatkowo na wysoki scoring kredytowy wpłynąć może wyższe wykształcenie czy wykonywanie deficytowego, dobrze opłacanego zawodu. Aby w przyszłości nie mieć problemów z uzyskaniem pożyczki lub kredytu przez niski scoring kredytowy, warto zadbać o regularne spłacanie posiadanych zobowiązań, unikanie zaciągania ich w zbyt dużej liczbie w krótkim czasie. Warto także wiedzieć, że składanie wielu wniosków o kredyt w krótkim czasie może wpłynąć negatywnie na ocenę potencjalnego kredytobiorcy w oczach banku. Należy podkreślić, że poprawa scoringu kredytowego wymaga czasu, jest to złożony proces i nie sposób poprawić swój wynik z dnia na dzień.

Czy można sprawdzić swój scoring kredytowy?

Banki dla oszacowania ryzyka braku spłaty zobowiązania przez przyszłego kredytobiorcę stosować mogą zróżnicowane kryteria, przypisując im odmienną wagę. Następnie porównują daną sytuację z klientami, którzy regulaminowo spłacają swojego zobowiązania, by ocenić czy istnieje szansa na takie samo zachowanie sprawdzanego kredytobiorcy. Sposoby obliczania scoringu nie są jawne, dlatego trudno ocenić go samodzielnie. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość pobrania ze strony BIK raportu, w którym zawarta będzie historia kredytowe danej osoby. W analizie znajduje się także scoring kredytowy, wyrażony liczbowo od 1 do 100. Jak wspomniano wcześniej, im wyższy wynik, tym większe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *