Categories Kredyty

Czy kredyt studencki się opłaca?

Stereotyp biednego studenta nie powstał znikąd. Jako, że większą część naszego czasu poświęcamy na naukę, możemy co najwyżej podjąć dodatkową pracę zarobkową w czasie weekendów lub wakacji. W związku z tym koszty naszego utrzymania pokrywają na ogół rodzice. Nie są one na ogół zbyt małe, ponieważ wynajem pokoju w mieście uniwersyteckim swoje kosztuje, a do tego należy doliczyć żywność i inne wydatki. Jeśli nie pochodzimy z bogatej rodziny, może to okazać się dużym problemem. W związku z tym zaczynamy poszukiwać innych rozwiązań i na ogół natrafiamy na kredyt studencki. Tylko czy kredyt studencki się opłaca?

Kto dostanie kredyt studencki

Bardzo łatwo jest zaciągnąć kredyt studencki. Mogą na niego liczyć nie tylko studenci studiujący dziennie, ale też zaocznie czy wieczorowo. Istnieje limit dochodów na członka rodziny, którego nie można przekroczyć, aby kwalifikować się do otrzymania kredytu studenckiego. Co roku ustala się go na nowo, chociaż z reguły zmiany nie są duże. Jest to kwota, której typowy student potrzebujący kredytu raczej nie przekroczy. Do tego potrzebny nam będzie poręczyciel – z reguły są to rodzice danego studenta. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, można starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tutaj trzeba się liczyć z dodatkowymi wymaganiami, na przykład jeszcze niższym progiem dochodowym.

Jak wygląda kredyt studencki

Jego zasady są proste – przez cały okres nauki student przez 10 miesięcy w roku otrzymuje kolejne transze kredytu. Podstawowo wynoszą one po 600 złotych, ale w razie potrzeby można zmniejszyć je do 400 złotych lub podwyższyć – do 800 lub 1000 złotych. Co bardzo ważne, kredytu nie zaczynamy spłacać natychmiastowo ani nawet od razu po zakończeniu studiów. Studentom przysługują dwa lata karencji po zakończeniu nauki, podczas to których nie ma konieczności spłacania rat ani nie naliczane są żadne odsetki.

Umorzenie kredytu studenckiego

Na częściowe umorzenie kredytu mogą liczyć osoby, które znajdowały się w gronie najlepszych studentów w danym gronie akademickim (najlepsze 1% – 50% kredytu zostaje umorzone, 1-5% – 35% kredytu, 5-10% – 20% kredytu). Nawet jeśli nie byliśmy najlepszym uczniem, a pojawią się problemy ze spłatą kredytu (śmierć osoby najbliższej, trwała niezdolność do pracy, wypadek losowy) możemy zwrócić się z prośbą do banku o częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązania. Istnieje także możliwość zmniejszenia raty kredytu lub zawieszenie jego spłacania na pewien okres.

Na pytanie czy kredyt studencki się opłaca można odpowiedzieć jednoznacznie – tak, jak najbardziej. Tańszego kredytu w Polsce po prostu nie znajdziemy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *