Categories Kredyty

Dwa najpopularniejsze rodzaje kredytów

Każdy z nas zanim w ogóle złoży wniosek o przyznanie kredytu powinien się nad tym krokiem poważnie zastanowić. Kredyty bardzo trudno jest spłacić i musimy mieć świadomość, że może nam to zająć nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego też decyzja ta powinna być wcześniej naprawdę dobrze przemyślana i musimy mieć pewność, że rzeczywiście będziemy w stanie spłacić przyznany nam kredyt wraz z jego odsetkami i prowizjami w terminie określonym w podpisanej przez nas umowie.

Oczywiście niestety kredyty to czasami dla nas jedyne wyjście z sytuacji w jakiej się znajdujemy. Jednak pamiętajmy o tym, aby rzeczywiście była to dla nas ostateczność, ponieważ musimy być świadomi tego, że kredyty spłacane są przez wiele lat i będzie dla nas to naprawdę sporym wyzwaniem. Poza tym jeśli już decydujemy się złożyć w danym banku wniosek o udzielenie nam kredytu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czeka nas cała procedura kredytowa, czyli proces przyznania kredyt. Każdy z nas przed złożeniem takiego wniosku powinien postarać się dowiedzieć jak najwięcej na temat kredytów i w ogóle wszystkiego, co jest z nimi związane. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć o tym, że kredyty dzielą się na różne rodzaje według rozmaitych kryteriów. Jednym z nich jest sposób ich wykorzystania i spłaty.

Pierwszym rodzajem są tutaj kredyty w formie linii kredytowej. W tej sytuacji kredytodawca określa pewien pułap, do którego my, jako kredytobiorcy możemy się zadłużyć. Ważne tu jest to, że kredyt ten możemy spłacić w całości, czy też w części. Dodatkowo wysokość tej części jest dla nas dogodna i możemy ją spłacić w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać o tym, że z góry ustalony jest ostateczny termin spłaty naszego długu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż kredyty w formie linii. Kredyty dzielimy dodatkowo na dwie grupy. Pierwszą z nich są kredyty w formie linii kredytowej odnawialnej. W tej sytuacji jest tak, że każda spłata całości, bądź też części powoduje odnawianie się kredytu o tę spłaconą sumę. Poza tym możemy z tego kredytu korzystać dopóki nie upłynie termin ważności umowy.

Drugą grupę stanowią kredyty w formie linii kredytowej odnawialnej. W tym przypadku każda wypłata powoduje zmniejszenie limitu kredytowego. Poza tym musimy wiedzieć także o istnieniu kredytów rolowanych. Polega on na tym, że kredytodawca może nam wielokrotnie przedłużać termin spłaty. Oczywiście tylko przez okres jaki był wcześniej określony w umowie i jedyne w terminach, które były w tejże umowie określone. Poza tym musimy pamiętać również o kredytach pomostowych. Są to kredyty, których udziela się w sytuacjach, gdy klient potrzebuje środków finansowych jeszcze przed udzieleniem mu kredytu zasadniczego. Kiedy jednak kredytobiorca otrzyma już kredyt zasadniczy, to z niego spłacany zostaje kredyt pomostowy. Skoro mamy zamiar wnioskować o przyznanie nam kredytu, to powinniśmy się postarać i posiąść jak największą wiedzę na temat kredytów.
Pamiętajmy jednak, by ubieganie się o nie było dla nas ostatecznością i jedynym wyjściem. Musimy być świadomi tego, że kredyty możemy spłacać właściwie do końca życia.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *