Categories Kredyty

Jaki jest cel kredytu

Umowa kredytu

Definicja ustawowa umowy kredytu określa nam co stanowi jej części składowe i bez czego nie możemy mówić o umowie kredytu. Między innymi stawia nacisk na to jaki jest cel kredytu. Umowa kredytu jest bowiem umową dwustronną, zawieraną na piśmie, wskazującą cel kredytu. Zawiera zobowiązania dla obu stron. Ale od początku.

Kto udzieli nam kredytu

Umowa kredytu zawierana jest pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Ponadto, kredytu udzielić może nam także SKOK. Poza tym, wszelkie inne instytucje są instytucjami poza bankowymi i udzielają pożyczek. Bank i SKOK może udzielać kredytów, ze środków nie będących ich własnością. Instytucje poza bankowe mogą udzielić pożyczki jeśli są właścicielami pożyczanych pieniędzy. Niezależnie od tego jaki jest cel kredytu, starać się o niego możemy wyłącznie w banku lub SKOK-u.

Cel kredytu

Bank zawierając z kredytobiorcą umowę kredytu, oddaje do dyspozycji środki pieniężne, które muszą zostać wydatkowane, zgodnie z celem kredytu. Nie możemy wziąć kredytu samochodowego, a tak naprawdę środki przeznaczyć na remont mieszkania. Jednym z złożeń umowy kredytu jest właśnie określenie jaki jest cel kredytu. Biorąc kredyt na określony cel musimy się więc tego ściśle trzymać.

Bank stroną dominującą

W tym stosunku to bank jest stroną dominującą. Przejawia się to w tym, że ma on możliwość kontroli. Może kontrolować między innymi to, czy kredytobiorca wykorzystuje pieniądze pochodzące z kredytu zgodnie z celem jaki został określony w umowie.

Jaki jest cel kredytu

Cel kredytu jest taki jaki został określony w umowie. Najczęściej spotykamy się z:

– kredytem mieszkaniowy – cel kredytu to zakup mieszkania bądź domu,

– kredytem budowlanym – cel kredytu to budowa domu,

– kredytem samochodowym – cel kredytu to zakup samochodu,

– kredytem obrotowym – cel kredytu to bieżące potrzeby firmy,

– kredytem inwestycyjnym  – cel kredytu to inwestycje zmierzające ku rozwojowi firmy,

– kredytem konsolidacyjnym – celem kredytu jest połączenie wszystkich wcześniejszych zobowiązań w jedno w celu zmniejszenia wysokości miesięcznej raty poprzez wydłużenie okresu kredytowania,

Itd.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Odmienną sytuację możemy zaobserwować natomiast w przypadku kredytu gotówkowego na dowolny cel. Jak sama nazwa wskazuje cel kredytu jest dowolny. Oznacza to, że umowa kredytu nie określa w swoich postanowieniach, na co mają zostać wydatkowane pieniądze pochodzące z kredytu. Jako kredytobiorca mamy dowolność w wydatkowaniu środków, które bank oddaje nam w użytkowanie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź ten adres.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *