Categories Kredyty

Klasyfikacja operacji bankowych

Operacje bankowe

 

Banki zajmują się między innymi gromadzeniem środków pieniężnych, które później wraz z kapitałem który posiadają, sprzedać w postaci np. kredytu. Banki przyjmują także depozyty jednostek gospodarczych czy zajmują się prowadzeniem rachunków oszczędnościowych.  Operacje bankowe porównywane są do czynności bankowych, czyli usług realizowanych przez banki. Można zatem najprościej, poza pewnymi wyjątkami, operacje bankowe scharakteryzować jako szereg usług, które świadczy bank.

 

Klasyfikacja operacji bankowych

 

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Najbardziej popularną, tradycyjną klasyfikacje operacji bankowych dokonujemy w oparciu o przedmiot działania. W tej grupie wyróżnić możemy:

– operacje czynne nazywane także aktywnymi, lokują zgromadzone środki w przedsięwzięcia zarobkowe,

– operacje bierne, zwane pasywnymi, mają na celu powiększenie środków, którymi dysponuje bank,

– operacje pośredniczące, nazywane również operacjami usługowymi bądź komisowymi, dotyczą realizowania zleceń klientów,

– oraz pozostałe usługi, które świadczą banki, nie będące żadną z powyższych operacji bankowych, np. wynajmowanie przez bank skrytek sejfowych.

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o podmiot, którego dotyczą

– operacje własne banku, wykonywane na rachunek i ryzyko własne banku,

– operacje klientów, czyli operacje zlecone przez klienta, które wykonywane są na jego ryzyko,

– operacje obce.

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o terytorium na jakim są świadczone

– operacje krajowe, czyli transakcje przeprowadzane na terytorium kraju,

– operacje zagraniczne. Czyli transakcje przeprowadzane poza granicami kraju, a także w przypadku gdy przynajmniej jedna ze stron znajduje się poza granicami kraju.

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o terytorium banku

– operacje międzybankowe, czyli dokonywanie pomiędzy różnymi bankami,

– operacje międzyoddziałowe, czyli te przeprowadzane między różnymi jednostkami tego samego banku.

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o formę rozliczenia

– operacje gotówkowe, do dokonania transakcji używamy gotówki,

– operacje bezgotówkowe, czyli takie w których na żadnym z etapów nie mamy do czynienia z pieniądzem w gotówce. Wszelkie transakcje dokonywane bezgotówkowo przybierają formę zapisów na kotach bankowych.

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o walutę

– operacje w złotych, walutą transakcji jest polski złoty,

– operacje w walutach obcych, walutą transakcji są waluty obce np. ero, dolar, frank itd.

Artykuł sponsorowany dla Habza Finanse

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *