Categories Kredyty

KREDYT – PODSTAWOWE POJĘCIA część II

KREDYT – PODSTAWOWE POJĘCIA c.d.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Zdolność kredytowa do zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Bank sprawdza naszą zdolność kredytową na różnych płaszczyznach. Po pierwsze weryfikuje nasze możliwości finansowe na podstawie zatrudnienia. Starając się o kredyt istotny jest nie tylko rodzaj umowy ale i czas na jaki jest ona zawarta. Oczywiście najkorzystniejszym wariantem jest umowa o pracę na czas nieokreślony w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Jest to dla banku gwarancją, że mamy płynność finansową, a nasz dochody są stałe i regularne. Dzięki temu będziemy w stanie spłacać kredyt w terminach określonych w umowie kredytu. Ponadto, o wysokości udzielonego nam kredytu decydować będą także nasze zarobki, a dokładnie ich wysokość. ważna jest także wysokość naszych wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Często bank sprawdza także jaką kwotę comiesięcznie wydajemy na podstawowe opłaty związane z utrzymaniem mieszkania itp. Nawet jeśli dobrze zarabiamy okazać się może, że nie będzie nas stać na kredyt bo jeszcze więcej wydajemy.

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

Bank ma także obowiązek weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Tam sprawdzana jest historia kredytowa wnioskodawcy. Istotne znaczenie ma nie tylko to czy spłacamy wszystkie nasze zobowiązania, ale także to czy robimy to terminowo.

Posiadanie zdolności kredytowej nie przesądza o tym, że dostaniemy kredyt. Ostateczną decyzję podejmują banki, które mogą ale nie muszą przyznać nam kredytu.

ODSETKI

Spłacając kredyt spłacamy także odsetki od kwoty kredytu. Wysokość odsetek zależy od banku. Przed zawarciem umowy kredytu warto więc prześledzić oferty choć kilku banków aby wybrać najkorzystniejszą. Polskie prawo reguluje jedynie maksymalną wysokość oprocentowania.

STAWKA PROCENTOWA

Biorąc pod uwagę stawkę procentową możemy wyodrębnić trzy różne kredyty. Po pierwsze możemy wziąć kredyt o stałym oprocentowaniu. Przez cały okres umowy kredytowej, kredyt ma jednakową stopę procentową. To rozwiązanie spotykane jest najczęściej w przypadku umowy kredytu krótkoterminowego. Ponadto, wyróżnić możemy także kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Stawka procentowa może być rosnąca lub malejąca. Ostatnią możliwością jest zastosowanie stawki procentowej stało-zmiennej.

KOSZTY KREDYTU

Poza kwotą kredytu oraz odsetkami, kredytobiorca przystępując do umowy kredytu zobowiązuje się także do pokrycia wszelkich kosztów dodatkowych kredytu. Koszty dodatkowa zależą w dużej mierze od rodzaju kredytu i mogą być różne. Stałym kosztem kredytu jest na pewno koszt obsługi kredytu przez bank. Jako kredytobiorca musimy zapłacić bankowi czyli sprzedającemu pewną kwotę za to, że udziela nam kredytu (potocznie). Częstym kosztem kredytu jest także ubezpieczenie., które pozwoli nam na zawieszenie spłaty kredytu, np. w sytuacji utraty pracy. Kosztem kredytu może być także opłata za wpis do księgi wieczystej nieruchomości itd. Prawo nie reguluje maksymalnej wysokości jaką bank może naliczyć w postaci kosztów dodatkowych.

RRSO

RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wybierając kredyt to właśnie na wysokość RRSO powinniśmy zwrócić szczególną uwagę , zwłaszcza kiedy jesteśmy laikami w tej dziedzinie, a sami musimy podjąć decyzję. Jest to całkowity koszt kredytu, wyrażony w procencie (całkowita kwota kredytu w stosunku rocznym). Uwzględnia ona zarówno oprocentowanie jak i wszelkie pozostałe koszty kredytu. Bez większej wiedzy daje możliwość porównania i wyboru (co do zasady) najkorzystniejszego kredytu. Im liczba RRSO niższa tym oferta tańsza.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *