Categories Kredyty

Ile zarabia się w służbach więziennych?

Zastanawiasz się nad tym, aby rozpocząć karierę w służbach więziennych, a może po prostu jesteś ciekawy, ile zarabia osoba na takim stanowisku? Bez względu na to, co Tobą kieruje, spróbujemy odpowiedzieć na tę zastanawiającą Cię kwestię. Dla osób dopiero zaczynających pracę w tym zawodzie stawki zaczynają się od 4200 złotych brutto, natomiast ci bardziej doświadczeni mogą liczyć na zarobki około 5000 złotych brutto.

Od czego jeszcze zależy pensja?

Oczywiście kluczową kwestią wpływającą na zarobki jest poziom danego stanowiska, jednak nawet pracując na najniższych szczeblach – można liczyć na wiele dodatków takich jak na przykład zwrot kosztów dojazdów do pracy czy nagrody uznaniowe. Na większą wypłatę mogą liczyć ci, którzy zdecydują się wziąć nadgodziny, za dodatkowo przepracowane godziny – można oczekiwać większych zarobków. Ponadto na wysokość pensji ma również doświadczenie oraz ilość wypracowanych lat.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać się do służb więziennych?

Przede wszystkim najważniejszym formalnym wymogiem jest zazwyczaj posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego – w zależności od miejsca oraz konkretnego stanowiska, na które się aplikuje. Kolejnym niezbędnym dokumentem potrzebnym do pracy w tym zawodzie jest również posiadanie polskiego obywatelstwa. Należy także przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu praw publicznych. Ponadto należy się również wykazać bardzo dobrą sprawnością fizyczną oraz co najważniejsze – wytrzymałością psychiczną. Nie należy zapominać, że jest to praca niezwykle stresująca w ekstremalnie trudnych warunkach. Dlatego właśnie, zazwyczaj kandydatów na to stanowisko czekają dwa testy. Pierwszy, jest testem wiedzy sprawdzającym, czy kandydat posiada odpowiednią wiedzę z zakresu funkcjonowania władz publicznych oraz bezpieczeństwa państwa. Drugi etap to test sprawności fizycznej, który sprawdza, czy kandydat posiada wystarczającą wytrzymałość fizyczną do tej pracy. Tylko, ci, którzy uzyskają odpowiednie wyniki, mogą liczyć na pracę na tym stanowisku. Jeżeli zamierzasz rekrutować na to stanowisko, to warto, abyś dowiedział się, czy za jakiejś specjalne umiejętności nie ma dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Zazwyczaj za posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” albo uprawnień instruktora sportów walki są przyznawane dodatkowe punkty, które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wymarzonej pracy. Należy również pamiętać, że w takim miejscu pracy panują specyficzne warunki, dlatego idealny kandydat powinien umieć odnaleźć się w hierarchicznej grupie i dostosować się do panujących tam klimatów. Dlatego oprócz spełniania formalnych wymogów, należy również zastanowić się, czy spełnia się również te potrzebne do przystosowania się do warunków tej pracy.

Co należy do obowiązków pracowników?

Najważniejszym zadaniem osób pracujących w służbach więziennych jest oczywiście pilnowanie więźniów. Należy zapobiegać wszelkim konfliktom między więźniami, a także pilnie wypatrywać prób ucieczki. Jak więc wygląda typowy dzień w takiej pracy? Przede wszystkim trzeba wykonywać kontrole osobiste oraz kontrole pobieżne. Kodeks karny mówi, że wykonując kontrolę osobistą należy sprawdzić ciało oraz odzież, a także obuwie podejrzanego, tak więc odbywa się to bez udziału osób trzecich. Z tego względu w zakładach karnych dla mężczyzn poszukuje się do pracy również kandydatów płci męskiej, ponieważ prawo nakazuje, aby takich oględzin dokonywała osoba tej samej płci. Warto o tym pamiętać, rozważając tę ścieżkę kariery, ponieważ nie jest to zadanie, którego mógłby podjąć się każdy.

Czy są jakieś perspektywy rozwoju kariery?

Tak jak w większości zawodów, tak i tutaj można liczyć na bardzo dużo możliwości rozwoju. Awanse otrzymują ci, którzy w pełni na nie zasłużyli, dlatego jak najbardziej, jeśli ktoś wykazuje się zaangażowaniem oraz pracowitością, jest w stanie osiągnąć bardzo dużo pracując w służbach więziennych. W wielu zakładach więziennych są duże braki kadrowe, co sprawia, że ci, którzy zdecydują się na tę pracę, są motywowani do tego, aby w niej pozostać. Jednak należy pamiętać, że zazwyczaj strażnicy więzienni pracują w trybie dwuzmianowym i muszą pracować we wszystkie święta oraz inne dni, które ustawowo są wolne. Może to być szczególnie trudne dla tych, którzy muszą łączyć życie rodzinne z zawodowym. Zarobki mogą się dla niektórych wydawać nieadekwatne do ryzyka, jakie należy podejmować w tej pracy, dlatego zazwyczaj na to stanowisko aplikują ludzie, którzy mają potrzebę, aby stanąć na straży prawa i dbać o bezpieczeństwo innych osób.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *