Categories Kredyty

Całkowity koszt kredytu – od czego zależy?

W przypadku kredytów nie zdarzy się, abyśmy oddali dokładnie tyle samo, ile pożyczyliśmy. Zawsze będziemy musieli ponieść dodatkowe koszta, które w zależności od wielu czynników mogą się diametralnie różnić. Warto wiedzieć, co wpływa na całkowity koszt kredytu, aby móc ocenić jego opłacalność. Wobec tego od czego zależy całkowity koszt kredytu?

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Na całkowity koszt czynniku składają się takie czynniki, jak:

  • odsetki
  • prowizje
  • opłaty dodatkowe
  • koszty dodatkowych usług bankowych.

Odsetki obliczane są na podstawie stopy procentowej naszego kredytu. Co ważne, bank nie może ustalić jej wysokości dowolnie – wiąże go w tym zakresie prawo. Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych (czyli dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Obecnie jest to 10%.

Co, jeśli zdarzy nam się spóźnić ze spłatą kredytu? Odsetki będą wyższe, ale tutaj również istnieje ograniczenie prawne. Mianowicie odsetki za opóźnienie ustanowione przez bank nie mogą przekraczać dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie. Ustawowe odsetki za spóźnienie wynoszą 7%, a więc bank może zażądać co najwyżej 14%.

Często to właśnie prowizje (na przykład za udzielenie kredytu) stanowią lwią część jego kosztu, tak więc warto dokładnie przeanalizować, czy są one na akceptowalnym poziomie. Czasami banki całkowicie lub częściowo rezygnują z prowizji w zamian za zakup przez klienta ubezpieczenia kredytu.

To właśnie ubezpieczenie kredytu między innymi może być dodatkową usługą bankową, z której tytułu również będziemy w ramach spłacania kredytu ponosić koszta.

Zaciągnięty kredyt można wypowiedzieć

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kredyt może wypowiedzieć nie tylko bank, ale także kredytobiorca (pod warunkiem, że został on zaciągnięty na dłużej niż rok). Nie należy jednak tego terminu mylić z odstąpieniem od kredytu, co można zrobić w terminie 14 dni od jego zaciągnięcia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wypowiedzenia kredytu, zobacz tu. Ta wiedza może w pewnym momencie okazać się przydatna.

Co jeszcze wpływa na opłacalność kredytu?

Nie każdy na przykład zdaje sobie sprawę z tego, że całkowity koszt kredytu może się różnić w zależności od tego, czy chcemy spłacać kredyt w ratach równych, czy malejących. Konkretnie różnić się będzie wysokość naliczonych odsetek.

Ta różnica będzie zwłaszcza odczuwalna w przypadku kredytów hipotecznych. Jeśli więc chcesz taki kredyt zaciągnąć, sprawdź, jaki rodzaj rat bardziej się opłaca.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *